top of page
  • Foto van schrijverZia Elohka

Moedergodin van West Europa?
Ammaca of Gamaleda

Twee namen van een vergeten Godin in een gebroken altaarsteen. Gevonden in een diepe waterput, onder het Onze Lieve Vrouwe plein in Maastricht. De ene naam Germaans, de andere Keltisch.Beide hebben ongeveer de betekenis van Oude Eerbiedwaardige Moeder, het zijn dus eigenlijk titels in plaats van namen. Veel namen van Godinnen zijn in feite titels. Freya – de Vrouwe, Frigg – de Geliefde, Holda – de Verborgene, zijn hier maar maar een paar voorbeelden van. In het Hindoeïsme heeft elke Godin minstens 108 namen of titels, elke naam belicht een van Haar aspecten. Deze aspecten zijn niet altijd uniek, maar worden met andere Godinnen gedeeld. Verschillende Godinnen krijgen dus vaak dezelfde titels toegezongen. Zo'n titel zegt dus niet echt veel over welke Godin er precies mee wordt aangesproken. Als ik kijk naar alle namen die ooit in stenen altaren zijn gebeiteld en de vertalingen daarvan lees, dan duizelt het me. Werden er in dit kleine, toen nog dunbevolkte, gebied zoveel verschillende Godinnen vereerd? Zijn dit allemaal verschillende Godinnen, of alleen maar verschillende titels?


Holda heeft mij altijd gefascineerd en dan vooral de betekenis van Haar naam – verborgen. Er zijn andere vertalingen mogelijk, maar deze spreekt mij het meeste aan. Zij die verborgen is.

Is dat niet een toepasselijke naam voor een Godin die alleen nog in het geheim vereerd kon worden? Totdat de mensen Haar Goddelijkheid helemaal vergeten waren en Zij een sprookjesfiguur werd. Een legende die zich toch nog af en toe manifesteerde in de wereld van de mensen. En als Zij zich nog even liet zien in de wereld, dan fluisterden de mensen “dat is de verborgene, Holda” Is het één Godin die zich achter die naam heeft verborgen, of zijn het meerdere Godinnen die zo verborgen zijn?


Terug naar Ammaca – Gamaleda, de Eerbiedwaardige Oude Moeder.

In dit deel van Europa werden meer Godinnen als Moeder aangesproken, vaak werden Zij in drievoud afgebeeld, de Matres of Matronae.

Bij Xanten is een altaarsteen gevonden voor de Frisava – Matribus Frisavis Paternis, de Vaderlijke Frisaviasche Moeders. Dat zou zo iets kunnen betekenen als de Moeders van de voorvaderen van de Frisiafones, een Germaanse stam. Dit leest voor mij als de Moeders die al door de voorvaderen werden vereerd.


Moedergodinnen zijn over de hele wereld bekend.

Zij die aan alles het leven heeft gegeven, Zij waar alles mee begonnen is. Zij die is. Zoals Auðhumla, de Koe, de Oermoeder die het Oerwezen voedde, Ymir waaruit later de wereld werd gemaakt. Humla betekent koe zonder hoorns. Auð kan drie verschillende dingen betekenen:

Rijk, troosteloos/verlaten, of..... noodlot. In de Noorse mythologie zijn er nog meer vrouwelijke wezens die met het noodlot verbonden zijn: de Nornen.

Drie, alweer drie (!), zitten bij de wortels van de wereldboom en gieten witte leem. De Nornen bepalen het lot van alles en iedereen. Zij zijn zo machtig dat ook de Goden hun eigen lot niet kunnen veranderen, laat staan het lot van anderen. Deze Oeroude Wijze Dames staan aan de basis van alles, Zij verzorgen de wortels en stam van de wereldboom, beheren de bron waarmee deze wordt gevoed.


De Oer-koe die het eerste Wezen voedde met melk, de Nornen die de negen werelden voeden met witte leem.

Zijn Zij niet de Moeders van alles in het universum? Het principe van een Moedergodin ligt dus diep aan de wortels van de Noorse mythologie. Wat niet verwonderlijk is, want dit principe is ook terug te vinden in een nog veel oudere Indo Europese mythologie, die van de Veda's, de heilige Hindoe geschriften die ca 1500 jaar voor BCE zijn opgeschreven. – hier een link naar een hymne voor Devi in de Rigveda. https://www.jaimaa.org/articles/devisukta/


En dan duikt in Maastricht, onder het Onze Lieve Vrouweplein nb, ineens een oude steen op met de namen Ammaca – Gamaleda, om ons eraan te herinneren dat ook hier een cultus is geweest rond een Grote Moeder. Zal dat net zo zijn geweest als de huidige verering van Maa – Moeder in India? Met 1000 namen om Haar mee te eren? Welke Namen zullen dat geweest zijn? Freya – de Vrouwe?

Frigg – de Geliefde? Hludanae – de Beroemde?

Exomna – de Moedige?

Haeva – de Beschermster van de familie? Sandraudiga – Zij die rijkdom geeft? Vabusoa – de Weefster? Holda – de Verborgene? Dit zijn de 1000 Sanskriet namen van de Godin: https://www.youtube.com/watch?v=XwZFoTrES78


Zomaar wat overpeinzingen ….. meer vragen dan antwoorden Wat denk jij?


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page