top of page
Wel en niet verwachten.jpg

WAT KAN JE HIER WEL EN JUIST NIET VINDEN

DIT ZIJN DE KERNWAARDEN IN DEZE TEMPEL

 

Devotie
In deze tempel staat het Goddelijke centraal.

De Godin en andere Godheden zijn hier geen archetypen, maar wezenlijke Krachten

die onafhankelijk van mensen bestaan. Zij worden benaderd met respect en devotie.
 

Wederkerigheid

Kom niet alleen om iets voor jezelf te halen, of om je nieuwsgierigheid te bevredigen.
Sta er even bij stil wat jij kan komen brengen.
Dit gaat in deze tempel niet over materiële zaken, maar om kwaliteiten als

oprechtheid, onbaatzuchtigheid, eerbied, devotie, loyaliteit, etc.

Respect
Het kan zijn dat je nog niet goed weet hoe je over het Goddelijke denkt. Dat is niet erg, zolang je je maar respectvol gedraagt in de tempel. Zowel naar de Godheden als naar de andere aanwezigen toe.

Ethiek
De priesteres heeft een kwetsbare gezondheid en heeft tijdens de corona pandemie in isolatie geleefd.

Als jij je tijdens de coronacrisis niet aan maatregelen wilde houden, die mensen zoals zij beschermden tegen dodelijke ziekte. Of als jij je harteloos hebt uitgelaten over de kwetsbaren in de maatschappij, sta dan er dan even bij stil hoe ethisch het is om nu wel gebruik te willen maken van de diensten van iemand die je in gevaar hebt gebracht of waarvan je het zelfs wel OK vond als zij zou overlijden.


~~~~


Spreekt dit alles je niet aan, dan zijn er legio andere plekken waar je als spiritueel zoeker terecht kunt. Plekken waar je je waarschijnlijk veel beter thuis zal voelen.
Alles heeft een eigen plaats. Ik wens je geluk en succes op je verdere pad.

 

Zia Elohka

 

En nog even wat misverstanden uit de weg

Omdat het woord godinnentempel ook voor een heel ander soort initiatieven wordt gebruikt, zijn er in het verleden misverstanden geweest over waar deze Tempel van de Godin wel en niet voor staat.


Het gaat in deze tempel NIET over:


– Vrouwenwerk


– Zoeken naar naar de godin in jezelf

– Sensualiteit of tantra

– Het individu als centrum van het universum


 

Hier staat deze tempel WEL voor:

– De tempel als heilige plaats waar het Goddelijke wordt vereerd

– Devotionele rituelen

– Mannen even welkom als vrouwen

– Verering van zowel Godinnen als Goden

 

– Wederkerigheid

– Balans en samenwerking tussen verschillende spirituele dimensies
EEN DEVOTIONEEL PAD


   De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe moderne spirituele stromingen maar weinig houvast konden geven aan hun volgelingen. Te veel mensen die zich spiritueel noemden, hebben zichzelf verloren in irreële theorieën en gruwelijke fantasieën. En we konden zien hoe mooie woorden over compassie en solidariteit in feite een, vrij dunne, sluier waren voor onderliggend egocentrisme en meedogenloosheid.
Het individualisme van de moderne wereld, waarop ook veel New Age spiritualiteit is gebaseerd, heeft niet het beste in mensen naar boven gehaald. Integendeel.


 

   De Tempel van de Godin heeft altijd voor heel andere waarden gestaan. Waarden die door veel mensen raar en ouderwets gevonden worden, zoals: devotie, wederkerigheid, dienstbaarheid, overgave aan het Grote Geheel. Het voelt nu als de juiste tijd om de verdienste van een pad als dit steeds helderder uit te gaan dragen. Want deze antieke waarden hebben door de eeuwen heen bewezen een stevig anker te zijn voor mensen in woelige tijden.

   Er is een tijd geweest dat ik soms wat gêne voelde om met bepaalde mensen over oubollige begrippen als devotie en overgave te spreken. Nu is er helemaal geen sprake meer van gêne. Deze is zelfs omgeslagen naar gepaste trots. Want ik heb tijdens de coronacrisis gezien hoe juist mensen met een dergelijke levenshouding stevig met beide voeten op de grond bleven staan.

   Het is geen zwakte om toe te geven dat je als mens niet het hele leven naar je hand kunt zetten en ook niet alle wijsheid in pacht hebt. Dat er Krachten in het universum zijn, die vele malen machtiger zijn dan jij. Er is juist moed voor nodig om je eigen beperkingen onder ogen te zien en om hulp te vragen aan Entiteiten waarvan je het bestaan nooit met wetenschappelijke zekerheid zal kunnen bewijzen.

 

   In de Tempel van de Godin lopen lijnen naar een historisch heidens verleden, lijnen naar de essentie van de oude religies. Langs zulke lijnen stroomt een krachtige energie naar iedereen die zich daarvoor durft open te stellen. Dit oeroude pad leidt naar een intense en heel intieme band met Godinnen of Goden.

 

   In religies die veel ouder zijn dan het Christendom gaat het steeds weer om het grote geheel, waarin alles met elkaar in verband staat. Goden en geesten, mensen en dieren, planten en aarde, elementen en het zonnestelsel, alles werkt op elkaar in en met elkaar samen. Alleen als je als individu je bescheiden plek kent in deze grote samenhang, kan je pas werkelijk zinvolle invloed uitoefenen op je leven en misschien ook op je omgeving. Dit doe je niet alleen, maar in samenwerking met Godinnen, Goden, Landgeesten, Voorouders, etc.
Dit zijn allemaal entiteiten die buiten jou en onafhankelijk van jou bestaan. Alle rituelen in de Tempel van de Godin hebben als basis dit polytheïstische wereldbeeld.
Hier kan je meer lezen over de uitgangspunten van de tempel

 

 

   Het is niet altijd makkelijk om een devotioneel pad te lopen. Twijfel slaat regelmatig toe en de Godheden die je vereert, blijken geen automaat te zijn waar je een gebedje ingooit om er een wonder uit te halen. Godinnen en Goden zijn juist heel goed in je uitdagen en het opwerpen van obstakels, als je een kant op wilt, die Zij niet het beste vinden.

   Toch is het heel erg de moeite waard om door te zetten. Je zet jezelf namelijk midden in een stroom van onvoorwaardelijke liefde en onuitputtelijke kracht. Wat de moeilijkheden ook zijn, je staat er nooit meer helemaal alleen voor. Er is altijd een steuntje in de rug voor jou.


   Persoonlijke ontwikkeling is hier niet het eerste en zeker niet het enige doel, maar kan wel een mooie bijkomstigheid zijn. Als je een goede en fijne relatie met een of meerdere Godheden hebt opgebouwd, dan geeft dat gemoedsrust en de moed en kracht om elk probleem in het leven het hoofd te kunnen bieden.

 

   De Tempel van de Godin biedt begeleiding aan mensen die er serieus klaar voor zijn om de diepte in te gaan. De openbare rituelen zijn toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken.
Alle bijeenkomsten zijn ontspannen, er mag vooral ook veel gelachen worden. Want een ontmoeting met het Goddelijke mag fijn, extatisch en plezierig zijn.

Trekt dit je aan? Kom dan langs bij een openbare bijeenkomst, of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Beide mag ook.

Vind je dit allemaal maar niks? Dat mag, zoek dan gewoon nog wat verder. Je zal ongetwijfeld iets vinden dat beter bij jou past. Ik wens je alle zegen op je pad.

Zia Elohka - priesteres van de Vrouwe van 10 000 Namen

bottom of page