top of page

Gebeden

Deze gebeden zijn geschreven door Zia Elohka, tenzij anders vermeld.
Voel je vrij om ze te delen, maar met bronvermelding.

Ik werp mijn angst

in Jouw wijde wateren

en zie het zinken,

uit het zicht


Ik geef mijn angst

aan Jouw gewijde grond
en het verteert

terwijl ik toekijk


Ik hevel mijn angst over

in Jouw helende handen

en het vernevelt

in het niets


Jouw armen om mij heen
Vriendelijke Vrouwe
Laten alleen liefde leven

 

(naar Ceisiwr Serith)

Heil Vrouwe met 10 000 Namen!

Alleroudste

Grootmoeder van de Goden

Kern van al dat is.

 

Jij maakte mensen, dieren en kruiden

Jij maakte al dat boven en beneden is

In de hoogte van de hemel

In de diepte van de zee

 

Vrouwe van waarheid

Vrouwe van wijsheid

Vrouwe van compassie

Overvloeiend van liefde

Bron van elke vreugde

 

Jij wiens naam verborgen is

Jij bent de Ene

de Enige Ene

Zonder slaap

terwijl alle anderen sluimeren

 

Alle wezens vereren Jou

Alle zielen die Jij maakte, zeggen:

Welkom moeder van de moeder van de Goden
Wij vereren Jouw geest, die in ons is

Zia Elohka

(naar een oud Egyptisch gebed)

Onze Moeder

Moeder van hemel en aarde

Al Jouw namen zijn heilig
Jij regeert het hier en nu

 

Jij beheerst de loop van planeten

en het leven
Jij voedt en kleedt ons

 

Laat ons glimlachen

om de fouten die we maken

en om de fouten van anderen

 

Leidt ons op het goede pad

Verlos ons van angst en haat

Van Jou is de liefde

de kracht

en de schoonheid

altijd in eeuwigheid

 

Amen

Leid me, Vrouwe, leid me

Want ik ben aan het dwalen
Wijs me naar de juiste koers

Help me vast te houden aan wat goed is
Help me los te laten wat blokkeert

Leid me, Vrouwe, leid me
Ik vertrouw op Jou als mijn gids

 

Grote Moeder

Het mysterie van de nacht
En het stralende van de dag

ben jij

 

Grenzeloze werelden

vloeien met elkaar

in Jou
Overvloed is Jouw wezen
Zonder einde laat Jij

Jouw zegeningen stromen

Harmonie en spanning

samen in balans
Vormen Jouw universum

 

Binnen ieder van ons

leef Jij

Lieve Vrouwe

Dank voor deze nieuwe dag
Ik vraag jouw zegen over mijn pad

Laat de inspiratie stromen
Geef mij wijsheid bij alles wat ik doe

 

Help mij vandaag

de schoonheid te zien van gewone dingen
en dankbaar te zijn voor het kleine

Laat de mensen om mij heen lachen
Maak dit een mooie dag voor iedereen.

Luister naar de stille stappen

Hoor het geruisloos geritsel

Zij komt eraan
Zij komt

Bij elk lied dat ik zing
danst Zij mee op elke noot
Als mijn hand de trommel raakt

Trilt Zij mee met het vel

De Vrouwe roept

De vrouwe wacht niet

De Vrouwe komt

Zij komt eraan
Zij komt

Altijd en overal
In mijn liefde

In mijn geluk

In mijn verdriet

In mijn angst
Zij komt eraan

Zij komt

 

Luister naar de stille stappen

Hoor het geruisloos geritsel

Zij komt eraan
Zij komt

Leid ons van leugens naar waarheid
Van verwarring naar inzicht

Van angst naar vertrouwen
Van hulpeloosheid naar kracht
Van moedeloosheid naar creativiteit

 

Geef ons inzicht
Geefons wijsheid
Vul ons hart met hoop
Vul ons hart met vrede

De Vrouwe, De Grote Moeder, Zij die Is
Is Dat waarin mijn wezen tot leven komt,

Zij is de kern en grond van mijn bestaan

De oneindige en onuitputtelijke grond

Van al het zijn

 

De bron van al het leven

De fontein van wonderen en magie
De oorsprong van onvoorwaardelijke liefde
De aanstichtster van de Big Bang

De Vrouwe roept op om een goed leven te leiden,

Integer , heilzaam en met liefde

Zij leert ons
Om rechtvaardig te handelen
Om eenvoudig samen met de Goden te wandelen
En wanneer nodig
Met gratie, met zwier los te laten

Grote Moeder

In Jou komen licht en donker bij samen
Jij transformeert het een in het ander

Deze dagen hebben veel mensen duistere gedachten
Help ons om hier van los te komen

Laat vanuit Jouw geest, dat het centrum van licht is.
Licht stromen in de geesten van mensen

Laat vanuit Jouw hart, dat het centrum van Liefde is
Liefde stromen in de harten van mensen

Laat vanuit Jouw wezen, dat het centrum van kracht is
Kracht stromen in het wezen van mensen.

Grote moeder

Godin met meer dan 10 000 namen

Vanavond roepen wij je weer aan

 

Strek je armen uit naar

Iedereen die het zwaar heeft

Verlicht hun zorgen met jouw liefde

 

Strek je armen uit naar

Iedereen die in de war is

Verlicht hun geest met jouw wijsheid

 

Strek je armen uit naar

Iedereen die het niet meer ziet zitten

Verlicht hun leven met hoop

 

Vrouwe neem hen allemaal

In jouw moederlijke armen

En geef ze troost

Geef ze liefde

Geef ze kracht

 

Vrouwe in deze moeilijke tijden

Hebben we allemaal een extra moeder nodig

Jouw liefde

Jouw kracht

Jouw wijsheid

Zijn oneindig

Daarom roepen we jou aan

Grote moeder ontferm je

Over al jouw kinderen

Grote Moeder


 

Wij kunnen Jou niet genoeg danken

Voor alle zegeningen die jij ons elke dag geeft

De Aarde, de natuur, ons voedsel, ons leven

Alles krijgen we van Jou


 

Naast die overvloed van Jouw gaven

Is wat wij doen nietig en klein


 

Vrouwe

Help ons om de behoeften van anderen

Te zien en te begrijpen


 

Wij willen Jouw voorbeeld volgen

Help ons om met plezier

Iets voor anderen te doen

Zonder oordeel

En zonder de stand bij te houden


 

Jij geeft vrijelijk

Zonder voorwaarden te stellen

Help ons om net zo vrij als Jij

Van ons talent of ons bezit

Of onze tijd en energie te geven

En net zoals Jij altijd met compassie

 

Grote Moeder

Help ons herinneren

Dat als wij iets voor een ander doen

Jij het bent die door ons heen werkt

Baken van liefde


Een baken van liefde ben Jij Vrouwe
In een wereld vol onrust
Een baken van liefde

Voor ieder die is verdwaald.

Jouw liefde staat sterk
En onverwoestbaar
boven het gekissebis

Boven het gekibbel van mensen

Als een vuurtoren
Wijs jij de weg
Laat jij zien waar te gaan
Waar de aandacht op te richten

Een baken van liefde ben jij Vrouwe
Onverstoorbaar, altijd aanwezig
Een baken van liefde
Voor ieder die moe is van strijd

Liefde en rust
iI wat wij verlangen
Puntjes van licht
in een donkere tijd

Alles lijkt grim en grauw
Schijn Jouw licht op liefde
Laat zien waar te gaan
Waar de liefde nog leeft

Een baken van liefde ben Jij Vrouwe

Stevig en stralend
Een baken van liefde
Voor ieder die dwaalt

En moe is van strijd.

Heil Grote Moeder
Moeder van Goden
Moeder van Mensen
Moeder van het universum

Jij geeft ons leven
Jij geeft ons voedsel
Jij geeft ons liefde

Als wij ons voor Jou openstellen
Dan breng Je licht in duisternis
Kalmte tijdens chaos
Wijsheid tijdens verwarring

Help ons herinneren,
Als we vergeten aan jou te denken
Help ons herinneren
Als we vergeten om Jou te eren
Help ons herinneren
Als we vergeten om Jou te danken

Jouw roep is hoorbaar
In de stilte van onze geest
Jouw roep is hoorbaar
In de schoonheid van de natuur
Jouw roep is hoorbaar
Voor ieder die wil luisteren

Dank je wel Grote Moeder
Voor Jouw oneindige geduld
Dank je wel Grote Moeder
Voor Jouw oneindige Goedheid
Dank je wel Grote Moeder
Voor Jouw oneindige liefde.


 

Grote Moeder


 

Oorsprong van al het licht

Oorsprong van alle wijsheid

Oorsprong van alle vrede


 

Laat de stralen van Jouw licht

Ons omhullen en beschermen

Baad ons in Jouw helende liefde


 

Laat Jouw stralende licht

Al ons duistere denken uitbannen

Wijs ons de weg naar Jouw wijsheid


 

Laat ons balans zien

Leidt ons naar kalmte

Geef ons de moed om in tegenslag

Te blijven vertrouwen


 

Wij wensen licht, wijsheid en vrede

Moed, kalmte en vreugde

Voor iedereen in de wereld.

Aarde Moeder
Vandaag is een dag om Jou te prijzen

Zaadjes lopen uit

Het gras is groen
De zon schijnt over het land
Blaadjes groeien
Bloemen bloeien
Wij danken Jou voor alle zegeningen
Wij danken Jou voor de gaven van de Lente

De magie van nieuw leven
Rijst op om ons heen
In bomen en striuken zingen de vogels
De wereld wordt vernieuwd
Lente is hier,

Het land is vruchtbaar
Klaar om te geven, in jouw naam

Wij vlechten bloemen, vers geplukt
tot een cirkel van eeuwig leven
De heldere kleuren van de natuur
Samengevoegd om Jou te eren

Aarde Moeder
Wij eren Jou vandaag
Wij brengen jou hulde Vrouwe
Moeder van de Aarde
En vragen jouw zegen voor Beltane 

Grote Moeder

Hoor ons, wij zijn Jouw kinderen

Vrouwe, we danken Jou
Voor alles dat Jij geeft

We danken voor de lessen die je ons hebt geleerd
En voor ons leven hier op de Aarde

We Danken Moeder Aarde voor Haar
Schoonheid en ons levensonderhoud

Wij danken de Goden voor hun inspiratie, bescherming en leiding


Grote Moeder
We danken Jou voor Jouw licht
Dat elke negativiteit kan transformeren

En we danken voor de heling die Jij geeft

 


Wij vragen Jou, Grote Moeder,
Om geluk, voorspoed, gezondheid en liefde.

Wij willen graag in goede relatie leven met alles om ons heen

Geef ons richting, bescherming, verbetering en verbinding

Laat ons magie en wonderen ontdekken

Wij eren Jou Maakster van alles
Wij eren alles om ons heen,

Zichtbaar en onzichtbaar


Wij eren Jou Moeder van alles
Wij eren hen die ons zijn voorgegaan
En we eren onszelf

Goede Godin, Grote Moeder, Goede Moeder
Jouw liefde is onvoorwaardelijk
Voor een mens is het moeilijk

om onvoorwaardelijk lief te hebben
Wij zijn mensen geen Goden
We doen ons best
Maar laten regelmatig steekjes vallen


Jij maalt daar niet om
En blijft Jouw liefde uitstralen

Zonder Jouw liefde zou immers alles verwelken
Jouw liefde heeft het universum geschapen
Jouw liefde houdt de wereld in stand

Lieve Vrouwe
Laat jouw liefde door ons heen stromen
Juist op die momenten dat onze liefde even op is

Jouw liefde kan alle wonden helen
Jouw liefde geeft kracht
Jouw liefde geeft rust

Laat Jouw liefde door ons heen stromen
Zodat wij zelf ook weer liefde kunnen geven

Laat Jouw liefde door ons heen stromen
Zodat wij ook onszelf weer kunnen liefhebben

Goede Godin, Grote Moeder, Goede Moeder
Help ons om ook in moeilijke tijden
Door ergernis en boosheid heen
Toch ook lief te hebben.
 

bottom of page