top of page

De Godin

De Godin is een Levende Realiteit buiten onszelf, waarmee iedereen een relatie mee kan aangegaan.

Zij kan je inspiratie en je Leidsvrouwe zijn.

Ze laat zich op veel verschillende manieren kennen en laat zich in oneindig veel vormen zien.
- ISIS - ASTARTE – DIANA – HECATE - DEMETER – KALI – INANNA -
Haar namen zijn ontelbaar

Vanaf een ander niveau bekeken zijn jij, ik en Zij Een.

Het hele universum is niets anders dan Zij,
Wij zijn gemaakt uit Haar

Vertel mij wie Je bent Vrouwe

Ik ben de creatrix van het universum
Mijn wezen is Liefde 
en Mijn Liefde heeft vorm genomen

Ik ben de Aarde, de sterren,

de maan en de Zon
Je vind mij terug in elk zandkorreltje
In elke cel van je lichaam

De menselijke geest kan mij niet bevatten
En heeft Mij opgedeeld 
in vormen die wel te begrijpen zijn

Ik ben het Licht en het Duister
Ik ben de overstroming en de droogte
Ik ben de grens tussen

water en land op het strand

Altijd in beweging
Altijd anders
En steeds in essentie Dezelfde

Ik leef in jou 
net zoals
jij in Mij leeft

Ik ben de kern van het leven in elke cel
Ik ben de kern van de essentie in elke God

Ik ben het verborgen mysterie
Verborgen achter zeven sluiers
Verborgen in negen werelden

Ik ben in jou 
En jij bent in Mij

Verweven levenskracht
tot in de eeuwigheid.

© Zia Elohka
 

De Godin is een mysterie. 

Zij is elk denkbare Godin

wiens naam wij ons nog herinneren

en alle Godinnen die al lang geleden vergeten zijn.

Zij is de bron van al het leven,

de Creatrix van het universum,

ongeboren, zonder begin.

Van alles in de schepping is Zij het begin,

het midden en het einde.

Zij is het ritueel en het offer

en degene die het offer ontvangt.

Zij is het geheim van de stilte,

de wijsheid van de wijzen.
De smaak van zuiver water,

de energie van kracht, de gloed in het vuur.

Zij is de macht van het verlangen,

het zaad in al wat leeft

en tegelijkertijd de allesverslindende dood.

Van alle kennis is Zij de wijsheid

en de logica in het redeneren.

De Godin is de schittering van het schitterende

en de goedheid in alles wat goed is. 

Ver weg en tegelijkertijd zo dichtbij.

Afschrikwekkend en liefdevol teder.

Oeroud en elk moment opnieuw geboren.

Mensen noemen Haar met duizenden namen,

maar Zij is niet te benoemen. 

Zij is: Zij Die Is.

© Zia Elohka

De roep van de Godin
 
Er was ooit een tijd dat iedereen in Europa de Godin kende. Zij had veel verschillende namen en vormen, maar dat het Goddelijke ook vrouwelijk is, stond in een ver verleden buiten kijf.
Zij werd erkend als de Bron, de grote Moeder van alles. Haar tempels stonden overal en elk jaar werden haar festivals gevierd, vaak met een processie door de stad, of langs de velden.
Zij was niet de enige Godheid die werd vereerd, Zij was de Moeder en had veel Goddelijke kinderen EN minnaars.
Ook toen de mannelijke Goden steeds belangrijker werden voor de mensen, bleef Zij als niet uit te vlakken factor aanwezig. Als bijvoorbeeld het vuur van Vesta uit ging, dan was Rome in gevaar.

Hier kwam allemaal verandering in met de komst van het monotheïsme. Ineens vereerde men nog maar 1 God en die God was mannelijk. In ca 2000 jaar is de balans helemaal doorgeslagen naar de verering van alles dat mannelijk is. Logica, concurrentie en overheersing zijn de waarden waarop de huidige maatschappij is gebouwd.
En de Godin is ondergedoken. In de vorm van Moeder met kind – Maria nog steeds wel aanwezig, maar ondergeschikt. Nog altijd wordt Haar beeld in processies rond gedragen, maar nu met een groot kruis, waaraan de geofferde God hangt, voorop.

Het mannelijke monotheïsme heeft het waanidee in de wereld gebracht dat de mens kan heersen over de natuur. En de balans is nu zo ver doorgeslagen naar koele wetenschappelijke berekening, dat de mens in staat is om met 1 druk op een knop de hele Aarde te vernietigen. In laboratoria wordt geknoeit met DNA, de code waaruit levensvormen zijn opgebouwd. De economie is gebaseerd op ongelimiteerde groei en stevent af op een ramp.
Het kan niet nog veel verder uit het loot schieten en er groeit dan ook een tegenbeweging.
Mensen worden op verschillende manieren wakker. Activisten beseffen dat het anders moet en anders kan. Maar er zijn ook steeds meer mensen die de roep van de Godin horen.

De Godin roept en er zijn veel verschillende manieren om aan deze roep gehoor te geven. Er zijn groepen waarin vrouwen op zoek gaan naar de Godin in zichzelf. Wicca waarin de Godin en de God samen geëerd worden, is een van de snelst groeiende religies in de wereld.
De Godin presenteert zichzelf in archeologisch onderzoek en in religies die van elders naar Europa komen. Er worden boeken over Haar geschreven en er wordt onderzoek gedaan naar Haar geschiedenis. Zij wordt geëerd in maancirkels, er worden nieuwe tempels voor haar gecreëerd en oude tempels worden in ere hersteld. De slinger gaat de andere kant op, de slinger MOET de andere kant op. Het is de hoogste tijd dat Haar invloed weer groter wordt , dat er weer ruim plaats zal zijn voor intuïtie en waarden als compassie, eerlijk delen en respect voor de Aarde.

Het is de hoogste tijd dat de balans tussen mannelijk en vrouwelijk wordt hersteld. In theorie is de balans er in grote lijnen altijd, de God en de Godin zijn natuurlijk altijd beide aanwezig. Maar balans is geen status quo, balans is een eeuwig doorgaande beweging. Alles, het hele leven, is altijd in beweging.
Mensen hebben invloed op deze beweging. We kunnen nu afwachten of de slinger op tijd de andere kant op gaat, of we kunnen actief een bijdrage daaraan leveren en een stuk verantwoordelijkheid nemen voor wat er om ons heen gaande is.

Op dit moment is er een hoge dosis vrouwelijke energie nodig om het evenwicht te herstellen.
De Godin roept steeds harder naar steeds meer mensen. Mij roept Ze niet alleen om een tempel voor Haar te creeren, maar ook, elk jaar weer, om een processie voor Haar te houden en Haar energie door Amsterdam en de rest van het land te verspreiden.
Dit is niet om Haar alleenheerschappij te vestigen!
Het gaat om het broodnodige evenwicht, dat nu in deze maatschappij zoek is.

© Zia Elohka

bottom of page