top of page
  • Foto van schrijverZia Elohka

Bidden? JA!


Het lijkt wel of ik steeds vaker vragen over bidden tegenkom. Zowel in het Nederlands als het Engels heeft het woord bidden / to pray ook de connotatie smeken en veel heidenen lijken te denken dat dit de enige betekenis van het woord is. Als zo'n vraag in een heidense of asatru-groep gesteld wordt dan krijg je dus steevast antwoorden als: Wij heidenen bidden niet! Wij vragen niet om hulp. De Goden bemoeien zich niet met jouw probleempjes.”

Maar in hun ijver zich vooral af te zetten tegen alles wat christelijk lijkt, snijden deze heidenen zichzelf flink in de vingers. Ze amputeren bijna een hele hand! Bidden is immers zoveel meer dan een alleen schietgebedje waarin je om redding roept, of een nederige smeekbede waarin je verklaart niets waard te zijn.

Een gebed is gewoon een gesprek met het Goddelijke, niets meer en niets minder.

Meestal ben jij degene die praat en het antwoord komt op een wat subtielere manier, in een gevoel of in een 'toevallige' gebeurtenis later. Er zijn zoveel dingen waarover je kunt praten. Je kunt een Godheid uitnodigen om aanwezig te zijn in je leven. Je kunt om goede raad vragen, of om kracht en steun, voor jezelf of anderen. Je kunt jouw favoriete Godheid danken voor wat je ontvangen hebt, voor de schoonheid van de wereld, voor de nieuwe ochtend, of voor het voedsel op je bord. En je kunt natuurlijk de Godinnen en Goden roemen om Hun grootsheid, hun namen en titels herhalen en je waardering voor Hun aanwezigheid uitspreken.

Waarom zou je dat niet doen?

Waarom zou je geen respect betuigen voor Krachten die immens veel groter zijn dan jij. Waarom zou je niet erkennen dat Zij degenen zijn die de boel in het universum regelen?

Waarom zou je geen advies vragen aan wezens die oneindig veel ouder en wijzer zijn dan jij? Waarom zou jij niet doen, wat de Ouden in voorchristelijke tijden wel deden?

Waarom zou je dat dan wel doen? Heel simpel omdat het je band met jouw favoriete Godinnen en Goden versterkt.

Je leert elkaar steeds beter kennen en zal merken dat je Vrienden hebt waar je echt op kunt bouwen. Dat kan je leven zoveel rustiger en simpeler maken. Je zal een stuk beter slapen als je weet dat je er op kunt vertrouwen dat sommige zaken toch wel geregeld zullen worden, zo zoals ze moeten zijn, Als je voelt dat je er niet helemaal alleen voor staat.

Alles in het leven heeft een doel, iedereen volgt een eigen lots-lijn.

Regelmatig in gebed afstemmen op het Goddelijke zal uiteindelijk dieper inzicht geven in waar jouw persoonlijke lijn, jouw pad, precies ligt. De Goden weten hoe de lijnen lopen en als je een persoonlijke band met Hen opbouwt dan zullen Zij je leiden (als je luistert), of duwen ( als je je doof houdt) of schoppen (als je tegenstribbelt) naar daar waar je gewoon moet zijn.

Bidden kan op zoveel verschillende manieren.

Een gesprek met het Goddelijke hoeft niet altijd met woorden gevoerd te worden. Het gaat immers altijd om intentie en die druk je soms veel makkelijker uit zonder woorden. Met muziek bijvoorbeeld. Of met een rituele handeling. Met bijvoorbeeld het bewust aansteken van een kaarsje kan je zoveel uitdrukken. Respect, hoop, dankbaarheid, vreugde, liefde, verbinding, elke betekenis kan je meegeven aan het vlammetje, of alles tegelijkertijd. Een buiging voor een altaar, kan ook veel verschillende betekenissen in zich dragen. Je gebed ook uitzingen, kan ook. Met een bestaande tekst, of geïmproviseerd, met een paar simpele woorden, of alleen klanken.

Of trommelen.

Of ratelen.

Of dansen. Of ….

Je kan bidden middels een ingewikkeld ritueel, of via het aansteken van een simpel wierookstokje. Bidden kan elke keer anders zijn.

Ik heb het zelf een hele tijd volgehouden om 5x per dag, op vaste tijden, te bidden. En ik bid nog steeds heel veel. Soms reciteer ik een van mijn favoriete gebeden uit mijn hoofd, soms prik ik een gebed uit mijn gebedenboek, soms trommel en zing ik maar wat, soms lees ik een inspirerende tekst en vaak zit ik alleen maar in stilte. Een stille meditatie, waarin je je helemaal openstelt voor het Goddelijke, is een heel intense manier van bidden. Maar de ene manier is niet per se beter dan de andere. Het ligt er helemaal aan hoe jij je op dat moment voelt en wat je wilt uitdrukken.


In mijn gebedenboek staan verschillende categorieën gebeden. Lofzangen op de Godin Ochtendgebeden Avondgebeden Gebeden voor de zegening van de tempel Gebeden om te danken Gebeden om te vergeven Gebeden voor healing En heel erg veel gebeden voor inspiratie, advies en kracht.

Ik heb deze in de loop van vele jaren bij elkaar verzameld. Sommige heb ik zelf geschreven, sommige heb ik doorgekregen in trance, maar de meeste heb ik uit boeken en van internet geplukt en herschreven. Soms hoef ik in bijvoorbeeld een christelijk gebed maar een paar woorden te veranderen en dan drukt het precies uit wat mij op dat moment bezig houdt.

Soms verander ik alle woorden:

Moeder van Hemel en Aarde Al Jouw namen zijn heilig

Jij regeert het hier en nu Jij beheerst de koers

van planeten en het leven

Jij voedt en kleedt ons Laat ons glimlachen

om de fouten die we maken

en om de fouten van anderen


Leidt ons op een goed pad Verlos ons van angst en haat Van Jou is de liefde

En de kracht En de schoonheid Altijd en eeuwig Amen Ik vind het ook fijn om gedichten voor mijn favoriete Godheden te schrijven.

Voor de Goden van het land doe ik dat in stafrijm. Zoals deze:

Donar Aardezoon Machtig Donderaar Wrekende hamer in hand Slacht de monsters

Verslaat de chaos Vrede voor hof en huis Veilig huis en haard

Donar Aardezoon Machtig Donderaar Helende hamer in hand Geeft nieuw leven

Maakt lijf gezond

Zorgen en ziekte geneest Ziekte en zeer geneest

Over de hele wereld en in alle tijden hebben mensen gebeden, ieder op een eigen manier. Jouw gebed is een telefoonlijntje met de Godinnen en Goden. Zij vinden het prima en zelfs ook leuk als je Hen regelmatig even belt. Daarmee open je een kanaal waardoor Zij weer steeds makkelijker hun kracht en invloed in de mensenwereld kunnen laten merken.

Goden, mensen en andere wezens vormen samen het universum. We spelen het levensspel met elkaar, elk in een eigen rol. Met bidden erken je dat jij niet het centrum van het universum bent, maar alleen een schakeltje in een geheel dat zo groot is, dat de menselijke geest het niet kan bevatten. Met een gebed stem je af op de grote schakels in de sleutelposities. Het circuit waar je deel van uitmaakt kan daarmee worden opgeschoond en bijgesteld. Dit is win/win voor alle partijen. Dus gooi die beperkende ideeën aan de kant en bid gewoon!

Op jouw eigen manier, recht uit het hart.

Het zal gewaardeerd worden.

Als afsluiting twee websites die handig kunnen zijn als je op zoek bent naar gebeden met woorden:


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


bottom of page